توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت تکیه ها ۷۵ اسلاید

 

فهرست مطالب

تعریف تکیه
اهمیت تکیه
ویژگی‌های بناهای اختصاصی تکیه
کاربردهای تکیه
تاریخچه تکیه
رواج تشیع و تغییر کاربری تکیه
تکیه در دوره قاجار
اوج رونق تکیه‌ها
فضاهای تکیه
تحلیل الگوی فضایی تکیه ها
تکایای موقتی
بررسی نمونه های موردی: تکیه دولت
بررسی نمونه های موردی: تکیه بیگلر بیگی
بررسی نمونه های موردی: تکیه های بروجرد
بررسی نمونه های موردی: تکیه های اصفهان
بررسی نمونه های موردی: تکیه های شیراز
بررسی نمونه های موردی: تکیه های تهران
بررسی نمونه های موردی: تکیه های مازندران
بررسی نمونه های موردی: تکیه های یزد
منابع