توضیحات کامل :

پاورپوینت آشنایی با  مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان)

 

مقدمه:

•مبحث 4 مقررات ملی ساختمان در مورد الزامات عمومی ساختمان و فضاهای تصرف مختلف می باشد که در برگیرنده ضوابط مختلف این فضاها از جمله ابعاد و  ویژگی های مختلف آن تصرف ها می باشد. •در این ارائه سعی شده است تا نکات مهم و کلیدی این مبحث به صورت خلاصه جهت استفاده در آزمون نظام مهندسی (رشته های عمران و معماری) گرداوری گردد.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

اهداف، دامنه کاربرد

بهره برداری و نگه داری- مدارک فنی 

الزامات اجرایی

فصل دوم: تعاریف

تصرف

فضا 

فصل سوم: دسته بندی ساختمان ها

دسته بندی و تعریف تصرف ها 

دسته بندی ساختمان ها از نظر تعداد طبقات و نحوه ی قرار گیری بر زمین 

فصل چهارم: مقررات کلی

اهداف و انتظارات عملکردی 

ارتفاع و مساحت مجاز ساختمان ها 

الزامات کلی ساختمان ها 

فصل پنجم: الزامات فضاهای ساختمان

فضای ورود، خروج، ارتباط و دسترسی

فضاهای تصرف مسکونی 

توقف گاه های خودرو 

انبارها 

سایر مشاعات و فضاهای خدمات عمومی 

فصل ششم: الزامات عمومی نورگیری و تهویه فضاها

الزامات عمومی نورگیری و تهویه فضاها 

فصل هفتم: مقررات اختصاصی تصرف ها

تصرف های آموزشی- فرهنگی 

فصل هشتم: الزامات عمومی عناصر و جزئیات مهم ساختمانی

الزامات عمومی عناصر ساختمان ها 

 

پیش نمایش اسلایدها: